EM MÃI LÀ THẦN TƯỢNG TRONG ANH

 


Trăm năm ước vọng đã không thành
Cách biệt nghìn trùng bỏ lại anh
Phút cuối tan lòng sầu đứt ruột
Ngày qua nát dạ hận tàn canh
Muôn đời son sắt bên thần tượng
Trọn kiếp tôn thờ thật xứng danh
Nhất nhất em ơi dù cách trở
Thuyền côi không bến dẫu tròng trành
12/3/2020
Tú Sụn