XÂY TRƯỜNG CHO BÒ

Ảnh: Sưu tầm


Hoà mình cùng cả nước
Huyện Sơn Tịnh quê tôi
Bỏ ra ba tám tỷ
Xây trường cho bò chơi

Bởi lãnh đạo óc ngắn
Không nhìn rộng trông xa
Bởi cấp trên trì độn
Nên tháo gỡ không ra

Phải liệu cơm gắp mắm
Đừng nhắm mắt vung tay
Làm dở dang bỏ đó
Chỉ có mà ăn mày

Tiền của dân quý lắm
Bao nước mắt mồ hôi
Quan vừa ăn vừa phá
Nên dân khổ cả đời

Quan bây giờ tệ thật
Luôn vô cảm quan liêu
Chỉ tham ô lãng phí
Làm ít phá thì nhiều

Không bị quy trách nhiệm
Nên ngửa mặt ung dung
Khuyết điểm vẫn lên chức
Bởi họ biết chạy, chung

Tình trạng này cả nước
Hàng trăm nghìn công trình
Làm nửa chừng đắp chiếu
Chính phủ cũng làm thinh

Nợ công cao ngập mặt
Đòi huy động của dân
Vàng, đô la tài sản
Vì đất nước đang cần

Người dân luôn yêu nước
Luôn sẵn sàng xả thân
Vàng, đô la chuyện nhỏ
Khi đất nước đang cần

Nhưng mà cũng khó đấy
Nếu không có quan tham
Không bòn rút ngân sách
Thì hiến nhà cũng cam

Những công trình đắp chiếu
Là những mỏ tiền tươi
Quan tham dễ bòn rút
Thanh tra ắt ngậm cười
30/10/2018
Tú Sụn