CHIỀU XUÂN

Ảnh: Sưu tầm


Mằn mặn bờ môi khoé mắt cay
Vàng son bỗng tụt khỏi tầm tay
Trời chiều vàng vọt thương nhiều quá
Gió muộn se se nhớ lắm thay
Cảnh cũ trăm năm sầu nẫu ruột
Người xưa vạn dặm ngút trời mây
Chiều xuân quạnh quẽ buồn trông ngóng
Viễn xứ, đăm đăm suốt tháng ngày
6/3/2020
Tú Sụn