TRĂNG EM


Trăng dọi ngoài song trăng mới lên
Sáng trong tinh khiết trãi trên thềm
Lung linh bóng lá trăng mềm quá
Lai láng như là dãi lụa êm

Vốc một nạm trăng thả trên giường
Sáng ngời một mảnh tựa như gương
Ước trăng nằm đó, em nằm đó
Một khối tình mơ, ôi mến thương

Trăng ở ngoài song anh ở trong
Cách nhau gang tấc nhớ với mong
Trăng em sáng quá anh yêu quá
Rực cháy trong tim dịu mát lòng
22/8/2016
Tú Sụn