ẤU DÂM

Ảnh: Sưu tầm

Ông Thuỷ ơi! Ông Thuỷ ơi!
…….
Sắp đến ngày xuống lổ rồi
Mà sao ông quyết hại đời trẻ con
Già rồi bản ngã còn non
Ông khai bệnh tật! mà còn dâm ô
Hay chăng ông mắc chứng rồ
Luân thường cạn kiệt, tội đồ manh nha
Chắc xưa ong bướm trăng hoa
Bản năng không đổi về già vẫn y
Trẻ em sờ mó sướng gì
Giờ đây lao lý dị kỳ lắm thay
Sự đời món nợ trả vay
Luân hồi quả báo, tù đày thanh danh
Chẳng may bằng chứng rành rành
Hết đường chối cải cũng đành nhận thôi
Phiên toà uẩn khúc, xử tồi
Nên xin mạo muội có lời khuyên ông
Dù cho giảm án, vừa lòng
Nếu mà xử lại đừng mong thoát tù
28/5/2018
Tú Sụn