ĐỘI LỐT*

Ảnh: Sưu tầm


Trầm mình nơi cửa Phật
Đại đức Thích Thanh Toàn
Với lòng tham vô đáy
Sư thầy mà cũng gian

Một thày tu đội lốt
Tỳ kheo Lê Hữu Long
Chiếm đoạt tiền công đức
Lên hàng trăm tỷ đồng

Luôn ham muốn trần tục
Tu hành vẫn gạ tình
Hám tiền và hám gái
Khiến đạo hữu bất bình

Đã đến ngày bại lộ
Thì trơ trẽn luyên thuyên
Xin xả giới hoàn tục
Đòi giữ làm của riêng

Đi tu thành tỷ phú
Là chuyện quá phiền lòng
Còn sư nào như vậy
Giáo hội có biết không
13/10/2019
Tú Sụn
* Đại đức Thích Thanh Toàn (SN 1976, quê ở Quảng Trị), trụ trì chùa Nga Hoàng (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), bị tố gạ tình xin giữ lại khối tài sản trị giá 200 – 300 tỷ đồng sau khi xả giới, hoàn tục.