TỊCH LIÊU

Ảnh: Sưu tầm


Em đi về chốn quan san
Êm đềm ấm cúng rã tan tiêu điều
Bao năm đầm ấm thân yêu
Giờ đây lạnh lẽo tịch liêu điêu tàn
Ngôi nhà tựa chiếc áo quan
Thây ma còn thở mơ màng chờ chôn
25/2/2020
Tú Sụn