NGỒI ĐÓ MÀ NHÂN VĂN**

Ảnh: Sưu tầm


Đã nói là gian lận
Một việc làm xấu xa
Như thế là phạm pháp
Thì cần phải nêu ra

Người nâng điểm truy tố
Người chạy điểm im re
Còn đâu là công lý
“Nhân văn” này khó nghe

Cả hai đều phạm pháp
Cần truy tố cả hai
Trước luật phải bình đẳng
Không ngoại lệ một ai

Ngành giáo dục nát bét
Ngồi đó mà nhân văn
Sang năm gian lận nữa
Còn đâu là công bằng

Cho dù là quan chức
Cho dù là đại gia
Để giữ nghiêm pháp luật
Nhất quyết phải lôi ra

Quan chức mà chạy điểm
Tội càng nặng trăm lần
Truy tố và cách chức
Lãnh đạo thế không cần

Đáng trách Bộ Giáo dục
Đáng chê Bộ Công an
Chúng phạm pháp như thế
Còn ngồi đó mà bàn

Chúng tiếp tục gian nữa
Vì Bộ có “nhân văn”
Sợ chi mà không chạy
Ngồi đó mà nhân văn
3/4/2019
Tú Sụn
** Công bố danh tính các học sinh và gia đình học sinh được kết luận được can thiệp, nâng điểm hay không là vấn đề rất quan trọng, cần thận trọng. Bộ Công an đã trao đổi rất kỹ với bộ GD-ĐT để đảm bảo sao cho việc xử lý vụ việc sau khi có kết luận điều tra vừa công bằng, nghiêm túc vừa đảm bảo tính nhân văn.