BẮT TAY NGẦM

Ảnh: Sưu tầm


Những lỗ hổng chính sách
Nhóm lợi ích tạo ra
Không phải giờ mới có
Đó là lỗi Quốc gia

Luật cũng có lổ hổng
Quan tham đã tạo nên
Để mà có đường lách
Đất nước quá bấp bênh

Mà từ lâu đã vậy
Tham nhũng lộ rõ ràng
Nhưng không có cơ sở
Truy tố được quan gian

Tiêu cực ở cao tốc
Hồ Chí Minh – Trung Lương
Vừa rồi bị truy tố
Cũng không là bất thường

Tất cả trên cả nước
Là BOT phải có gian
Bắt tay nhóm lợi ích
Hoặc sân sau của quan

Doanh thu trên ngàn tỷ
Với mánh khoé biến thiên
Chúng chỉ khai trăm tỷ
Còn lại đút túi riêng

Chúng xà xẻo ngân sách
Bằng cái bắt tay ngầm
Chúng nhè dân hút máu
Bằng kê khống chục năm

Chính sách quan tham soạn
Bộ luật quan gian làm
Tất nhiên có lỗ hổng
Tha hồ lách để tham

Để phát triển đất nước
Phải tiêu diệt gian tham
Luật, chính sách minh bạch
Nói đi đôi với làm
5/1/2019
Tú Sụn