BẾN ĐỢI


Không thuyền hoang vắng bến cô liêu
Héo hắc lau thưa nhạt nắng chiều
Sóng nước rung rinh làn gió mỏng
Mờ sương se lạnh cảnh đìu hiu
Nhớ thuyền buồn tẻ chân trời ngóng
Thương bến rêu phong lối tiêu điều
Chờ nhau mong đợi từng giây phút
Đồng vọng, mơ màng, bước liêu xiêu
12/7/2017
Tú Sụn