HƯƠNG THU GỢI NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


HƯƠNG THU GỢI NHỚ
Mùi cỏ thân quen đậm chốn quê
Bâng khuâng hương cúc gởi câu thề
Bây giờ còn mãi lòng hồ hởi
Ngày ấy xa rồi dạ tái tê
Giây phút mến thương từng ngắn ngủi
Tháng ngày cách biệt lại lê thê
Thu về gợi nhớ thời yêu dấu
Đã lỡ duyên rồi cứ ủ ê
2/9/2023
Tú Sụn