CON VỀ GIỖ MẸ

 

Mẹ ơi! Nay con lại về với Mẹ
Cũng ngày này theo chu chuyển thời gian
Trên bàn thờ thiêng, nghi ngút khói nhang
Nhìn thấy Mẹ, môi run run, rớm lệ
Nhớ Mẹ quá! Lòng con buồn vô kể
Qua thời gian luôn chờ đợi mỏi mòn
Mẹ hao gầy, con biết Mẹ nhớ con
Nơi xa quá, con không làm sao được
Nếu cho phép, con xin hai điều ước
Một ước là: con còn Mẹ trên đời
Hai nữa là: Mẹ sống mãi Mẹ ơi
Đau tột cùng khi Mẹ về bên ấy
Con mồ côi thui thủi mình con vậy
Cõi trần này luôn ảm đạm sầu bi
Đau đớn nào so với cảnh chia ly
Mất Mẹ rồi! Cuồng quay trong đầu óc
(Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không)**
9/4/2018
Tú Sụn
** ca dao