TÌNH YÊU KHÔNG SO TUỔI

Ảnh: Sưu tầm


GÁI LẤY CHỒNG GIÀ
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Mười hai bến nước biết đâu là
Thèm lấy trai tơ, lấy cụ già
Gối phụng đã ưng vầy tuổi hạc
Giao loan chi thẹn lúc canh gà
Ra đường chúng tưởng tình ông cháu
Đóng cửa ai ngờ thú nguyệt hoa
Duyên nợ thày nay mà cũng ngộ
Ai đời con gái lấy ông tra (già)

(Hoạ bài GÁI LẤY CHỒNG GIÀ của Hàn Mặc Tử)
TÌNH YÊU KHÔNG SO TUỔI
Cổ hủ đã qua ấy thế là
Tình yêu đâu kể trẻ hay già
Duyên tròn khắc được, không mai mối
Số tốt hợp nhau, đố phải gà
Quý trọng lòng thành luôn thắm thiết
Thương nhiều chân thật chẳng trăng hoa
Ưng nhau hiện đại không so tuổi
Tính toán chi đâu trẻ với tra (già)
18/7/2021
Tú Sụn