CHUYỆN LẠ MÀ KHÔNG LẠ*

Ảnh: Sưu tầm


Các cụ gần trăm tuổi
Ở Lệ Thuỷ Quảng Bình
Cũng phải đi tập huấn
Nâng kĩ năng cho mình

Mặc dù gần trăm tuổi
Cũng đối tượng tặng bò
Nhận về và nuôi dưỡng
Phải phát triển đàn bò

Đúng là gian nan thật
Tự chăm mình không xong
Phải chăm bò cho mập
Hai hiểu cho nỗi lòng

Các cụ chăm không nỗi
Thuê người chăm tốn tiền
Nên đành phải đem bán
Thế là không được yên

Vì là bò dự án
Phải nuôi ba sáu tháng
Thì mới được phép bán
Nên bị cắt hộ nghèo

Đúng là già và nghèo
Nhưng gặp phải cái eo
Nồi cơm nghèo bị treo
Chắc rồi đây chịu đói

Chuyện lạ mà không lạ
Do quan chức bị đần
Ưu tiên thành ra hại
Đúng là cũng vì dân

Chuyện lạ mà không lạ
Do cán bộ bị khùng
Cắt hộ nghèo trả đũa
Đúng là vì việc chung

Chuyện lạ mà không lạ
Do lãnh đạo xã ngu
Xoá nghèo mà bị lỗ
Vẫn cam tâm trả thù
15/10/2019
Tú Sụn
* Vì không thể nuôi được bò nên bán đi, sau khi bán bò thì bà cũng bị cắt chế độ hộ nghèo, bà Khế cho hay!