GẠT TAY TRÚNG MẶT*

Ảnh: Sưu tầm

Câu này nghe thấy quen quen
Đầu môi của những thằng hèn lâu nay
Tát, đấm mà nói gạt tay
Miệng quan trôn trẻ của ngày xa xưa
Ngông nghênh đố có ai ưa
Ỷ quan nên cứ nói bừa, nói ngoa
Loại này cần phải loại ra
Cho sạch guồng máy mới là Việt Nam
2/8/2021
Tú Sụn
* Một phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng bị lực lượng chức năng khống chế sau khi có xích mích, đôi co với nhân viên y tế trong quá trình thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.- “gạt tay trúng mặt”.