LẦM LŨI

Ảnh: Sưu tầm


LẦM LŨI
Điệp trùng mộ chí thấy mà thương
Rưng lệ quặn gan nỗi đoạn trường
Vạn kiếp thương anh đà dũng cảm
Ngàn đời căm giặc tạo tai ương
Hy sinh tuổi trẻ ra tiền tuyến
Cống hiến thanh xuân gác hậu phương
Chẳng tiếc máu xương dành độc lập
Bây giờ lầm lũi chịu phơi sương
13/2/2022
Tú Sụn