SAO ÔNG LẤY VỢ NGƯỜI TA**

Lạ thay ông Phạm Minh Xem
Vợ người ông vẫn tòm tem làm gì
Cán bộ như vậy rất kì
Phá hoại hạnh phúc, cạn nghì người ta
Giờ đây đã bị lộ ra
Cái chức Chủ tịch thế là đi tong
Sự nghiệp trở lại số không
Nhớ đời! Phụ nữ có chồng tránh xa
Lỡ rồi nên cấm kêu ca
28/2/2019
Tú Sụn
**Ông Phạm Minh Xem, hiện đang là Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.