DU LỊCH TRÁ HÌNH

Ảnh: Sưu tầm


DU LỊCH TRÁ HÌNH
Tiêu pha tiền tỷ phí cạn lời
Học tập thăm quan ở xứ người
Tạp vụ bồng theo thăm xứ lạ
Lái xe bu ké thú miền chơi
Chuyên môn nâng khống nghe hồi hộp
Kiến thức tiếp thu thấy rụng rời
Du lịch trá hình thành học tập
Cấm ngay dứt khoát chớ lôi thôi
30/6/2022
Tú Sụn