CHIA PHÔI

Ảnh: Sưu tầm

Trời thu dịu mát lắm em ơi
Cảnh đẹp hương nồng toả khắp nơi
Cành lá trở màu mây trải nhẹ
Nụ hoa phô sắc gió ru hời
Khơi niềm hạnh phúc giây sum họp
Gợi nỗi êm đềm phút sóng đôi
Ngày ấy đất trời như thượng giới
Bây giờ hiu quạnh bởi chia phôi
10/8/2021
Tú Sụn