LỜI CỦA GIÓ

Ảnh: Sưu tầm

Gió là thủ thỉ của thiên nhiên
Gió chuyển hương yêu đến mọi miền
Gió bấc hanh tê miền buốt giá
Gió nồm mát dịu cảnh thần tiên
Gió khôn bão tố thành vui nhộn
Gió dại cuồng phong hoá muộn phiền
Gió nói điều gì tràn dịu ngọt
Gió đừng ai oán ép triền miên
28/10/2021
Tú Sụn