GIÁ NHƯ

Ảnh: Sưu tầm


Giá như lời Bác còn thiêng
Thì nay dân chúng mọi miền ấm no
Không còn đàm tiếu nhỏ to
Không còn cơ chế xin cho kéo dài

Giá như lời Bác chưa phai
Không có tham nhũng, bất tài làm quan
Không còn dân ức, dân oan
Không còn khiếu kiện, than van, đau lòng

Giá như lời Bác ước mong
Chúng ta giữ vững cờ hồng kiên trung
Xứng là dân tộc anh hùng
Thì nay giàu đẹp vui chung mọi nhà

Giá như đừng có gian tà
Lập nhóm lợi ích, sinh ra côn đồ
Rút bòn, tư lợi, thu tô
Thì đâu có bọn hàm hồ, bể dâu

Giá như liêm chính từ đầu
Làm sao có lũ đầu trâu lộng quyền
Bốn ba năm vẫn chưa yên
Đói nghèo vẫn cứ triền miên đói nghèo

Giá như lời Bác làm theo
Tấm gương mẫu mực luôn nêu suốt đời
Vì dân, vì nước không thôi
Thì đâu có chuyện khắp nơi tham tàn

Giá như đừng có bán quan
Thì đâu có kẻ làng nhàng, ngu ngơ
Làm quan dân chẳng được nhờ
Quan liêu, vô cảm, thờ ơ, vô loài

Giá như trên đất nước này
Cướp đêm không có, cướp ngày không dung
Người dân không bị hãi hùng
Ấm êm trọn vẹn, vô cùng hân hoan

Giá như đừng có tham quan
Trộm cắp công sản, mọt dân, hoành hành
Vừa ăn vừa phá tan tành
Thì đất nước đã yên lành, hiển vinh

Giá như luật pháp nghiêm minh
Dẹp bọn “ăn vặt”, dân tình bình yên
Không lo, không khổ, không phiền
Chung tay xây dựng khắp miền khang trang

Giá như phân loại được quan
Chỉ ra quan ác, quan gian, quan què
Chỉ ra cả bọn bao che
Đem đi xử tội cả bè mới yên

Giá như đừng có quan quyền
Thì đâu có chuyện làm phiền Trung ương
Xảy ra bao chuyện nhiễu nhương
Con, cháu, thân hữu quan trường bon chen

Giá như quan sáng như đèn
Quang minh chính trực dân đen được nhờ
Làm quan muốn được tôn thờ
Thì phải công bộc, không tơ hào gì…
17/5/2018
Tú Sụn