MỤC TIÊU KÉP

Ảnh: Sưu tầm

Ông bà mình thường dạy
Đừng bắt cá hai tay
Nếu cả hai con lớn
Tất nhiên sẽ sổng ngay

Đây là một đại dịch
Sức tàn phá khôn lường
Phải chú tâm mà chống
Chớ đừng có coi thường

Vẫn cứ cho du lịch
Ắt phải có lây lan
Để tự do buôn bán
Chống sẽ khó vô vàn

Dịch vào khu công nghiệp
F0 sẽ hàng ngàn
Lúc đó phải đình trệ
Thà đình trước sẽ an

Chống dịch phải nghiêm túc
Chứ cả hai đều ôm
Thu vô là con tép
Chi phí là con tôm

Nếu dịch lây đều khắp
Chi phí gấp trăm lần
So với khoản thu được
Từ kinh tế quốc dân

Thà lấy tiền ngân sách
Giúp doanh nghiệp và dân
Tốn ít hơn chi phí
Cho chống dịch phải cần

Thực hiện mục tiêu kép
Là ý tưởng bất nhơn
Tăng số ca dương tính
Tử vong sẽ nhiều hơn
15/7/2021
Tú Sụn