NÔNG NỖI NÀY DO ĐÂU*

Ảnh: Sưu tầm


Kiểm sát viên, thẩm phán,
điều tra viên bị giam
Năm hai không mười tám
Hai hai tên quan tham

Thật là quá bi đát
Nông nỗi này do đâu
Người thực thi pháp luật
Mà bị giam mới đau

Khi bổ nhiệm cán bộ
Nói là đúng quy trình
Khi bắt giam cán bộ
Tất cả đều làm thinh

Vậy ai mà tin được
Cái quy trình xạo ke
Toàn “tiền tệ, hậu duệ…”
Giờ thì chẳng ai nghe

Tệ mua quan bán chức
Nạn chạy chọt chui sâu
Đã phá tan bộ máy
Chế độ này về đâu?

Hai hai, là phần nổi
Còn lại tảng băng chìm
Chúng gây ra mục ruỗng
Đố biết đâu mà tìm

Lãnh đạo nhơn nhơn sống
Quan chức nhẩn nha ăn
Xã hội thì quay quắt
Dân tình quá khó khăn
20/9/2019
Tú Sụn
* Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, năm 2018 đã ra lệnh bắt, tạm giam 22 cán bộ là Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên để phục vụ điều tra, truy tố.