CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Ảnh: Sưu tầm


K, Q cũng đọc là cờ
Quốc gia là Cuốc gia giờ tính sao
Các ngài ngồi ở trên cao
Công nghệ giáo dục tào lao vậy trời
Cải cách mà cứ khơi khơi
Phụ huynh khóc thét, hết hơi thầy trò
Đánh vần lạ, bao nỗi lo
Thầy cô khó hiểu, học trò lơ ngơ
Ngày xưa cho đến bây giờ
“Ưa” ai đọc “ươ”, như đùa
“Uô” mà đọc “ua”
“Yê” phải đọc “ia” nữa kìa
Sao mà rối rắm lia chia
Công nghệ giáo dục như sia đúng là
Khâu mồm cũng cố kêu ca

27/8/2018
Tú Sụn

27/8/2018
Tú Sụn