TÌNH KHÔNG BỜ BẾN

Ảnh: Sưu tầm


TÌNH KHÔNG BỜ BẾN
Đau đáu về người một giấc mơ
Lòng như hoá đá tự bao giờ
Mây lờ lững/nhớ mùa Thu cũ
Thương tiết Xuân xưa/núi hững hờ
Thân đã an yên miền lạnh giá
Hồn chưa tự tại chốn hoang sơ
Dẫu rằng cách biệt không còn gặp
Vẫn trọn tình yêu chẳng bến bờ
2/12/2022
Tú Sụn