MÃN KHÓ


Đã hết ba năm đã hết rồi
Từ nay mãi mãi mất em tôi
Dương gian cô quạnh, sầu hồn lẻ
Chín suối ngậm cười, ngấn lệ vơi
Số phận an bài đành chuốc đắng
Đời người run rủi phải nhận vôi
Còn đâu! Người vợ tào khang hỡi
Cách biệt từ nay cách biệt rồi
21/4/2021 (10/3 ÂL)
Tú Sụn