HẬU QUẢ ĐÁNG TIẾC*

Ảnh: Sưu tầm


Bình thường đồng chí, chúng ta
Nhậu xong thì lại hoá ra côn đồ
Vào bàn hò hét “dô dô”
Khi men đã ngấm hoá rồ, hoá điên
Là cán bộ phải biết kiêng
Nếu sống buông thả nhãn tiền hại thân
Người thành một kẻ sát nhân
Hậu quả đáng tiếc của lần uống say
Người thì nhắm mắt xuôi tay
Rượu bia quá chén đắng cay cuộc đời
5/5/2019
Tú Sụn
* Nhậu xong đi hát karaoke, nhóm của cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm của cán bộ của Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Krông Ana tỉnh Đaklak, hậu quả một người bị đâm chết ngay tại chỗ.