BỊP

Ảnh: Sưu tầm


Vừa rồi huyện Nông Cống
Thật hài hước vô cùng
Họ thi tuyển viên chức
Nghe qua đã phát khùng

Quan bây giờ lì lợm
Chúng coi trời bằng vung
Sống ngoài vòng pháp luật
Gian giảo vẫn ung dung

Một việc làm bỉ ổi
Chỉ là trò dối gian
Họ tổ chức thi bịp
Trúng tuyển toàn con quan

Đề nghị huỷ kết quả
Hãy coi trọng nhân văn
Xử quan gian đúng tội
Trả lại sự công bằng

Chính phủ kêu gọi mãi
Cán bộ vẫn gian manh
Vì chỉ là kêu gọi
Chứ không có đấu tranh
18/1/2019
Tú Sụn