LỜI TÂM SỰ CỦA QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm


Ô hay bác Cao sĩ Kiêm
Bác nói chi lạ, chạnh niềm tủi thân
Từng là đại biểu của dân
Từng là lãnh đạo, cầm cân một thời
Giờ đây bác đã già rồi
Đồng lần sau bác đổi ngôi lệ thường
Nỡ nào bác hết mến thương
Trao câu đứt ruột tai ương tột cùng
Đồng lương ít ỏi chịu chung
Mọi người vẫn sống ung dung đấy mà
Vì sao bác lại nói ra
Những điều bí ẩn quan nhà lâu nay
Thật là quá đỗi chua cay
Không gian sao sống qua ngày gian nan
Dấn thân vào kiếp làm quan
Phải luôn bề thế, phải sang hơn người
Làm quan phải biết hổ ngươi
Đừng để nghèo khó kẻ cười người chê
Nhớ câu giấy rách giữ lề
Có gì cũng phải chỉnh tề oai phong
Bác đừng nói vậy động lòng
Làm gì thu nhập ngàn lần mức lương
Xe thồ, buôn đót… cố bươn
Lao động cật lực nắng sương dãi dầu
Bọn bần dân có hiểu đâu
Mà sinh ganh tỵ, câu mâu hồ đồ
Nhà lầu biệt thự ô tô
Đó là chuyện nhỏ kể vô làm gì
Muốn giàu thì cố lên đi
Muốn sang thì phải biết chi đồng tiền
Bác nêu lên quá là phiền
Chúng tôi sao sống được yên hỡi trời
Nói chi lạ vậy bác ơi

6/1/2019
Tú Sụn