ÁO CÀ SA

Ảnh: Sưu tầm


Người có lòng bác ái
Khoác chiếc áo cà sa
Tạo nên một tín ngưỡng
Đạo – đời mãi đơm hoa

Nếu một con ác quỷ
Khoác chiếc áo cà sa
Không thành một tín ngưỡng
Đạo – đời có đâu ra

Bởi vì một thực tế
Ác quỷ khoác cà sa
Chỉ tạo nên địa ngục
Trên trần gian chúng ta

Trong xã hội hiện tại
Đủ dạng áo cà sa
Mà hiếm lòng bác ái
Nên dân tình ra ma

Hiện tượng và bản chất
Triết học Marx – Lenin
Nói cả hai thống nhất
Thời bây giờ khó tin
8/6/2018
Tú Sụn