QUAN CHỨC NGÀY NAY (Triệt hạ)

Ảnh: Sưu tầm


(Triệt hạ – Thủ vĩ ngâm)

Quan chức ngày nay thật đúng là…
Ươn hèn kém cỏi mới thành ra…
Trống xuôi kèn ngược người dân phải…
Xe xịn nhà sang đất nước mà…
Chỉ đạo đưa ra rồi cũng để…
Công văn đút tủ đố đem rà…
Điều hành trì trệ là do bởi…
Quan chức ngày nay thật đúng là…
23/6/2021
Tú Sụn