NGƯỜI MẸ VÀ VỊ BÁC SĨ BẤT NHƠN*

Ảnh: Sưu tầm


Con gái mười ba tuổi
Mẹ đi rao bán trinh
Người mua là trí thức
Thoả dục vọng cho mình

Thoạt nghe giống như bịa
Nhưng thật thế mới kinh
Mẹ Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Thành phố Hồ Chí Minh

Mua trinh vài chục triệu
Bác sĩ Nguyễn Đức Nhân
Người Hà Đông, Hà Nội
Đã rước hoạ vào thân

Chúng suy đồi đạo đức
Vừa tham lại vừa ngu
Pháp luật đã sờ gáy
Chắc chắn sẽ vô tù

Người mẹ và bác sĩ
Đều là kẻ bất nhơn
Đã hại đời bé gái
Gây ra nỗi căm hờn
29/11/2019
Tú Sụn
* Mẹ bán trinh của con gái 13 tuổi cho bác sỹ nha khoa ở Hà Nội