VĂN VỚI CHẢ VẺ

Ảnh: Sưu tầm


Nhìn lá thư thấy i tờ
Đọc nội dung thấy lờ mờ vòng vo
Nhân dân chả “kính gửi” cho
Bày đặt xin lỗi ghi vô làm gì
Nội dung có vẻ lâm li
Đọc đi đọc lại thấy kì làm sao
Tội to chức vụ lại cao
Không thể qua quýt nói ào là xong
Dân ta độ lượng, rộng lòng
Nhưng cũng phải phép mới hòng bỏ qua
Chuyện là chuyện của Quốc gia
Chiểu theo mức độ suy ra tội tình
Chứ đừng ra vẻ công minh
Để rồi lấp liếm dân mình không ưa
Với dân cần phải dạ thưa
Với nước trung trực cho vừa lòng dân
Công bằng xét lại bản thân
Tự nhận kỷ luật, cao nhân mới là
Mấy lời kì vọng, thiết tha
Cũng vì sự nghiệp nước nhà mà thôi
8/1/2019
Tú Sụn