NHẪN TÂM ĂN QUÁ ÁC NHƠN*

Ảnh: Sưu tầm


Đời này lắm kẻ sinh hư
Lương tâm chuột gặm, nhân từ chó ăn
Thấy người gia cảnh khó khăn
Tang gia sầu thảm cầm bằng như không
Bảo hiểm bảy mươi triệu đồng
Nó cướp bảy triệu, đành lòng thiệt hơn
Nhẫn tâm ăn quá bất nhơn
Dẫu cho cay đắng căm hờn vẫn đưa
Nếu không sẽ bị dây dưa
Ăn quá là bẩn, không chừa thứ chi
Con người mà ngỡ con gì

23/11/2019
Tú Sụn
* Mặc dù cương vị là trưởng phòng bảo hiểm, thay vì giúp khách hàng hưởng quyền lợi thì ông Nhận – Phòng giao dịch Bảo hiểm Pjico Chi nhánh huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lại vòi tiền của vợ ngư dân vừa gặp nạn.