NGON MÀ KHÔNG NGON

Ảnh: Sưu tầm


Về ông chủ tịch huyện Thanh Trị
Mai Văn Ngon mà lại không ngon
Khai gian dối có bằng đại học
Phát hiện ra phải ngậm bồ hòn

Tỉnh Sóc Trăng kỷ luật quá nhẹ
Kỷ luật đảng và cả chính quyền
Chỉ khiển trách nên còn giữ chức
Đạo đức tồi mà vẫn ngồi yên

Kỷ luật gì mà giống như bỡn
Có mập mờ uẩn khúc gì đây
Bởi thế nên quan ta lờn mặt
Gian dối luôn phát triển thêm đầy

Không có bằng vẫn làm lãnh đạo
Mai Văn Ngon tất phải là ngon
Được bao che quan tâm ưu ái
Khiển trách thôi chủ tịch vẫn còn
28/11/2018
Tú Sụn