DU CA

Ảnh: Sưu tầm


Khắp miền non nước rộn lời ca
Hạnh phúc hân hoan sống thái hoà
Sạch bóng thù, nước nhà thống nhất
Cao ngọn cờ, rực thắm màu hoa
Nhớ công lao bao người nằm xuống
Quên nhọc nhằn tất cả xông pha
Xây đất nước mạnh giàu tươi đẹp
Đem ấm no về với muôn nhà
20/3/2018
Tú Sụn