MÍT CHÍN CÂY


HOẠ BÀI: MÍT CHÍN CÂY
(Của Thuận Lê)
Bài xướng:
MÍT CHÍN CÂY
Nứt toác như này hẵn chín cây
Mở ra toang hoác kiểu khoe bày
Nàng thơ quả quyết: không cần cọc
Thi sĩ hùa vào: hạ xuống ngay.
Mít chín trên cành khoan hái vội
Coi chừng lủ “kiến” lẫn quanh đây
Bắc thang cẩn thận trèo lên bứt
Vừa mới đụng vào, nhựa dính tay.
110321
Thuận Lê
************************************
Bài hoạ:
MÍT CHÍN CÂY
Tè he chễm chệ ở trên cây
Toang hoác hang hùm* khéo khéo bày
Nhựa rỉ, sù sì, không thấy cọc
Hương thơm ngan ngát, muốn đòi ngay
Chàng ơi bình tĩnh, mần chi vội
Thiếp muốn mân mê mó tận đây
Ve vuốt râu hùm đừng dại bứt
Nâng niu mít chín hãy nương tay
12/3/2021
Tú Sụn
* Ý thơ Hồ Xuân Hương