THƯƠNG CẢM

Ảnh: Sưu tầm


Về vùng cao mới thấy
Dân mình khổ thế nào
Về vùng cao mới biết
Dân mình đói ra sao

Những khuôn mặt gầy guộc
Những ánh mắt thẫn thờ
Những dáng đi thất thểu
Những bữa ăn đơn sơ

Về vùng xa mới thấy
Dân mình nghèo thế nào
Về vùng xa mới biết
Dân mình cực biết bao

Những mái nhà lụp xụp
Những con đường cheo leo
Những nương ngô héo hắt
Những dáng người quắt queo

Họ đang thiếu đủ thứ
Manh áo cũng chưa lành
Bữa ăn không đủ đạm
Hi vọng cũng mong manh

Lớp học không ra lớp
Trẻ thơ thưa đến trường
Thầy cô luôn thất nghiệp
Vì học trò đi nương

Về vùng cao mới thấy
Một tình cảnh đau lòng
Biết bao giờ thoát được
Cảnh đói rách long đong

Nghĩ về nơi phố thị
Mới thấy sự bất công
Họ phù hoa thừa mứa
Họ phung phí, chơi ngông

Hãy quan tâm thật sự
Vùng cao và vùng xa
Người dân luôn mơ ước
Một chương trình Quốc gia
17/6/2018
Tú Sụn