ĐỒ QUỶ ĐỒ QUỶ

Ảnh: Sưu tầm


Ở trên hố Bẹn nhiều ngày
Nước không có tắm, mặt mày lấm lem
Lúc trời xẩm tối nhá nhem
Cậu nói với cháu, rất thèm miếng cơm
Thế là cậu cháu đứng lên
Gò Chùa trực chỉ như tên đến rồi
Đi nhanh nên chảy mồ hôi
Cậu nói tranh thủ tắm rồi hãy ăn
Đúng hôm trời không sáng trăng
Tắm tồng ngồng có chi bằng sướng hơn
Bữa nay thằng Mỹ nổi cơn
Nó gieo tội ác căm hờn ban đêm
Bắn rồi nó lại bắn thêm
Đùng đùng mấy quả nổ rêm đất trời
Thế là cậu rất kịp thời
Vắt chân nửa phút tới nơi vô hầm
Mấy bà tru tréo ầm ầm
Đồ quỷ, đồ quỷ, mặc quần vô đi
Ngó ra thì cũng quá kì
Nhưng mà sợ lắm làm gì được đâu
Nán thêm được một chặp lâu
Nó không bắn nữa, cậu mau ra liền
Cậu Bảy bản tính rất hiền
Cậu nói xin lỗi làm phiền chút thôi…
1972
Trương Quang Tú