TƯỚNG MA CÔ CÓ XE SANG BIỆT PHỦ*

Ảnh: Minh hoạ (st)


Lương, phụ cấp tột cùng vài ba mươi triệu
Buôn bán chân phương không lãi khủng bao giờ
Là người lính luôn hai sương một nắng
Muốn nhà cao cửa rộng có mà mơ

Đời chiến binh thường trên đe dưới búa
Kỷ luật nghiêm, rèn luyện chuyện bình thường
Nhưng tiến bộ khó lòng vì thành tích
Không dĩ nhiên, mà chạy chọt tìm đường

Chạy quân hàm, chạy trần, chạy thành tích
Đời binh nghiệp là một chuỗi bon chen
Có liêm sỉ thường chậm chân lẹt đẹt
Nhanh lên quan, lên chức chỉ thằng hèn

Dòng tiền chảy hằng ngày về những chỗ
Chỗ quyền uy, chức tước, sẵn móc mưa
Chức càng lớn lộc càng nhiều, lậu càng khủng
Tướng bây giờ giàu gấp vạn tướng xưa

Khi có chức, có quyền có thông hành tham nhũng
Với áp phe, ăn đất, khoét của công
Hỏi tiền đâu tậu xe sang, biệt phủ
Đấy chứ đâu! Vừa giàu có, vừa hồng

Tướng liêm sỉ, tướng thực tài, đạm bạc
Tướng ma cô, tướng lo lót, sang giàu
Về lý thuyết đều xả thân cho Tổ quốc
Tướng gian hùng, tướng trận mạc, khác nhau
9/5/2020
Tú Sụn
* Tướng ma cô đều giàu sang phú quý, thậm chí có xe sang, có biệt phủ 4 mặt tiền! Tướng trận mạc, thực tài, vì dân vì nước, sống với đồng lương vài ba chục triệu mỗi tháng thì cũng đạm bạc, tầm tầm như quan chức liêm khiết mà thôi!