NUỐI TIẾC

Ảnh: Sưu tầm


Chuông chùa văng vẳng canh ba
Buồn lây trời đất sương nhoà màn đêm
Gió khua cánh lá bên thềm
Nghe như tiếng gót son mềm ngày nao
Một thời trông ngóng ước ao
Bước chân quen thuộc khát khao mong chờ
Bây giờ chỉ để mà mơ
Đã thành thiên cổ bao giờ thực đâu
Hết rồi ngày tháng bên nhau
Qua rồi một thuở mưu cầu ấm no
Tay em cần mẫn chăm lo
Một gia tài lớn một kho ân tình
Bất ngờ từ giã bình sinh
Bất ngờ vĩnh biệt, chúng mình mất nhau
Lòng anh nuối tiếc quặn đau
Tìm đâu lại được! Tìm đâu hỡi trời!
24/6/2019
Tú Sụn