TỨC CẢNH SINH THƠ

Ảnh: Sưu tầm


TỨC CẢNH SINH THƠ
Tức cảnh khôi hài chẳng ngó lơ
Mấy lời lưu lại giận bâng quơ
Học cao chức trọng mà mê muội
Quỳ bái thầy chùa thứ bá vơ*
Tiến sỹ giáo sư gì lạ vậy
Hạ mình sùng kính quá ngu ngơ*
Nghe danh đại học xưa nay trọng
Rốt cuộc toàn là loại ất ơ
29/6/2024
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ