GIỌT SƯƠNG THU

Ảnh: Sưu tầm

Bầu trời u ám hết mênh mông
Muôn giọt sương thu đẫm cõi lòng
Vàng lá gieo tràn lan lối vắng
Xám mây vần vũ ngập từng không
Buồn rầu tiếc mãi ngày ân ái
Tủi cực còn đâu thuở ấm nồng
Ngấn lệ đưa người về chín suối
Đêm tàn hiu hắt ánh đèn chong
24/10/2021
Tú Sụn