NÂNG ĐIỂM THI KHÔNG NGUY HIỂM CHO XÃ HỘI*

Ảnh: Sưu tầm


Trong lúc tự bào chữa
Bị cáo là giáo viên
Nói câu như thánh sống
Vừa nghe đã bị điên

Đích thị là cô giáo
Tên Nguyễn Thị Thu Loan
Dạy phổ thông trung học
Quá tự tin nói càn

Bà hùng hồn tuyên bố
Trước công lý Việt Nam
“Nâng điểm không nguy hiểm
Cho xã hội” Việt Nam

Than ôi ngành giáo dục
Nhận thức phải cạn lời
Một việc làm sai trái
Gây tội ác tày trời

Đám học sinh dốt nát
Nâng lên đỗ thủ khoa
Mà nói không nguy hiểm
Đúng xem cút như gà

Rồi đám dốt nát ấy
Học xong vẫn óc trâu
Tham gia vào guồng máy
Đẩy đất nước về đâu?

Chưa nói chúng chiếm chỗ
Của học sinh thông minh
Gây lãng phí chất xám
Thiệt cho đất nước mình

Mang danh là nhà giáo
Mà nhận thức quá tồi
Học trò nào vô phúc
Bị cô dạy? Than ôi!
15/5/2020
Tú Sụn
* Cô giáo ở Hòa Bình: ‘Nâng điểm thi không nguy hiểm cho xã hội’