HOAN HÔ GIÁO SƯ NGUYỄN GIA BÌNH

Ảnh: Sưu tầm


Bác sĩ Lương vô tội
Điều tra đã làm càn
Viện kiểm sát làm bậy
Kết cuộc là án oan

Tất cả vì công lý
Giáo sư Nguyễn Gia Bình
Đã hùng hồn lên tiếng
Bảo vệ đồng nghiệp mình

Với lý luận sắc bén
Với kiến thức uyên thâm
Đưa ra lời tuyên chiến
Với cả thế giới ngầm

Có cơ sở khoa học
Đầy ý nghĩa nhân văn
Giáo sư Bình lập luận
Đem lại sự công bằng

Phải có người như vậy
Để pháp luật thực thi
Xử đúng người đúng tội
Truy tố bậy quên đi

Đáng trách Bộ y tế
Bấy lâu nay câm mồm
Đáng trách cho bà Tiến
Bộ trưởng mà lôm côm

Hoan hô Giáo sư Bình
Ông là người có tình
Ông là người can đảm
Dám chống bọn bất minh
28/1/2019
Tú Sụn