TRỜI ĐÃ SANG ĐÔNG (hoạ thơ)

Ảnh: Huỳnh Thâm


TRỜI ĐÃ SANG ĐÔNG
Trời buồn báo hiệu tiễn mùa thu
Các nẻo mây bay đượm sắc mù
Trước mặt bừng lên tia sét sáng
Sau lưng vọng đến tiếng mưa ù
Vội vàng lũ chuột căng gân trốn
Mau mắn bầy dơi niễng cánh vù
Khí lạnh tràn sang cùng gió bão
Nhiều vùng ngập úng cảnh âm u
Huỳnh Thâm
14/10/2022

Hoạ bài thơ TRỜI ĐÃ SANG ĐÔNG của Huỳnh Thâm

TRỜI ĐÃ SANG ĐÔNG
Đồi vắng vẫn còn chút nắng thu
Tầng cao lờ lững áng mây mù
Bỗng dưng văng vẳng nghe mưa ỉ…*
Bất chợt lao xao thấy gió ù…**
Cá nước lanh chanh vui lặn hụp
Chim muông dáo dác vội bay vù
Bắt đầu giá rét tràn muôn nẻo
Vấn vít bên Thầy lại nhớ U
15/10/2022
Tú Sụn
* ỉ ê
* ù ù