VỊNH BỌN QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm

Lên đời công bộc ấy mà tham
Vơ vét gian ngoan chẳng muốn làm
Trí tuệ ngô nghê, mê gái đẹp
Lương tâm xảo trá, thấy tiền ham
Giang sơn bán rẻ, loài lang sói
Tổ quốc cho không, lũ ác phàm
Trân tráo trơ trơ dân thống khổ
Trong tay quyền lực cố mà tham
18/3/2021
Tú Sụn