ĐÀO TẨU*

Ảnh: Sưu tầm


Luồn lọt leo cao tưởng vẻ vang
Cuối cùng bại lộ quá bàng hoàng
Tham lam thâu tóm về gia tộc
Mưu mẹo gian manh ở Điện Quang
Tiến chức như mơ thành thứ trưởng
Giáng quan tựa sét hoá quan gian
Lưới trời lồng lộng đừng hòng thoát
Đào tẩu mà chi ngữ bị can
17/7/2020
Tú Sụn
* Nguyên thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa nhận quyết định khởi tố (đã đào tẩu)