TỘT CÙNG ĐAU KHỔ EM ƠI

Ảnh: Quang Thông


Biết rằng sinh tử vô thường
Mà anh mang nỗi đoạn trường từ đây
Cả nhà lòng đắng mắt cay
Mất em mất cả những ngày ấm êm
Sao em không ở lại thêm
Rồi đây máu chảy ruột mềm ai chia
Em về thế giới bên kia
Anh và con cháu xa lìa tình thâm
Hằng đêm anh tủi khóc thầm
Ngày dài lủi thủi trầm ngâm chán đời
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”
Còn đâu thủ thỉ những ngày
Còn đâu nồng thắm đắm say đêm về
Trời ơi! tan nát, tái tê
Thảm thương một cõi não nề, chơi vơi
Tột cùng đau khổ em ơi!
28/5/2019
Tú Sụn