QUỐC THỂ ĐỂ Ở ĐÂU

Ảnh: Sưu tầm trên mạng


Tiếp thượng khách đồng cấp
Mà ăn mặc tuềnh toàng
Quần jean không cà vạt
Giày cỏ để chơi sang

Tiếp quan khách ngoại quốc
Mặc áo vét ka rô
Bậm môi chơi điện thoại
Ra vẻ dáng gà tồ

Phép lịch sự tối thiểu
Khi tiếp khách nước ngoài
Y phục và dáng vẻ
Phải là chuyện đầu tay

Mình là một chính khách
Nghi lễ xếp hàng đầu
Ai lại làm như thế
Quốc thể để ở đâu
9/1/2019
Tú Sụn